SKNP „SmartCity” w projekcie Green Human Space

W dniu 19 października 2021 r. Studenckie Koło Naukowe Planistów „SmartCity” rozpoczęło prace w ramach projektu Green Human Space.

W dniu 19 października 2021 r. Studenckie Koło Naukowe Planistów „SmartCity” rozpoczęło prace w ramach projektu Green Human Space, który zakłada m.in. powołanie Międzynarodowego Centrum Transferu Zielonych Technologii i Kompleksu Muzealno-Wystawienniczego, a także rewitalizację terenów zielonych i stworzenie centrów bioróżnorodności w miejscowościach Pszczela Wola i Osmolice.

Wizyta studyjna SKNP „SmartCity” w Pszczelej Woli rozpoczęła się od spotkania studentów z przedstawicielami starostwa Powiatowego w Lublinie i omówienia projektu Green Human Space, a w szczególności zakresu prac i planowanych inwestycji. Odbyła się także ‘burza mózgów’ dotycząca wstępnej koncepcji działań na obszarze projektowym. W spotkaniu wzięli udział p. Artur Rumiński – Sekretarz Powiatu Lubelskiego,  p. Waldemar Wapiński – Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, a także p. Michał Kępa – Kierownik Inkubatora Przetwórstwa Produktów Pszczelich. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej reprezentowała dr Dagmara Kociuba.

Pierwszym etapem prac było przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczo-urbanistycznej obszaru projektowego. W inwentaryzacji, koordynowanej przez dr Dagmarę Kociubę, uczestniczyli członkowie SKNP „SmartCity”: Patrycja Adamczyk, Jakub Burdzy, Rafał Burek, Weronika Dajek, Karol Harasimiuk, Patryk Pawluczuk, Konrad Pucek, Bartłomiej Stasiuk i Weronika Szymanek.

Inwentaryzacja stanowi pierwszy etap prac do przygotowania wstępnej koncepcji zagospodarowania przestrzennego Green Human Space.

Prace odbywają się w ramach realizacji porozumienia z dnia 4 października 2021 r. o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej – Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej reprezentowanym przez JM Rektora prof. Radosława Dobrowolskiego, a Starostwem Powiatowym w Lublinie reprezentowanym przez p. Zdzisława Antonia, starostę lubelskiego.

                   SKNP „SmartCity” UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    22 października 2021