RSA Central and Eastern Europe Conference 2019

W dniach 11-13 września 2019 r. w Lublinie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa RSA CEE Conference 2019 pt. „Metropolises and Peripheries of CEE Countries: New Challenges for EU, National and Regional Policies” organizowana przez Regional Studies Association (RSA) oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym, Urzędem Statystycznym w Lublinie, Narodowym Bankiem Polskim, Urzędem Miasta Lublin, Regional Studies Association – Sekcja Polska oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych - EUROREG.

Głównym celem konferencji jest debata nad wyzwaniami stojącymi przed polityką europejską, krajową oraz regionalną w kontekście polaryzacji rozwoju społeczno-gospodarczego w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. W trakcie konferencji w sposób szczegółowy omawiane będą zagadnienia związane z procesami metropolizacji oraz peryferyzacji przestrzeni, rozwoju obszarów miejskich, podmiejskich oraz wiejskich, a także znaczenia i roli polityki spójności UE w niwelowaniu różnic rozwojowych.

W konferencji udział weźmie ponad 160 przedstawicieli środowiska naukowego, decydentów politycznych, planistów i praktyków w zakresie badań regionalnych, rozwoju miast i regionów oraz polityki regionalnej z 17 państw.

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Szczegółowe informacje, w tym program konferencji dostępne są na stronie internetowej Regional Studies Association.

    Aktualności

    Data dodania
    6 września 2019