Rozstrzygnięcie Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania

7 kwietnia na WNoZiGP ogłoszono wyniki konkursu studenckiego dot. opracowania koncepcji zagospodarowania Strefy Green Human Space w Pszczelej Woli.

W spotkaniu z laureatami udział wzięli: Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS prof. Dorota Kołodyńska, Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, Pełnomocnik Zarządu Powiatu ds. Strategii i Rozwoju Waldemar Wapiński, Dziekan WNoZiGP prof. Jolanta Rodzoś, Prodziekan WNoZiGP prof. Wojciech Zgłobicki oraz studenci i przedstawiciele Wydziału.

Celem konkursu było przygotowanie wstępnych propozycji do opracowania koncepcji zagospodarowania Strefy Green Human Space w Pszczelej Woli, w gminie Strzyżewice. Strefa powstanie na bazie Zespołu Szkół Rolniczych-Technikum Pszczelarskiego.

 Przyznano dwie nagrody II stopnia dla zespołów autorskich w składzie:

- Patrycja Adamczyk (I rok II stopnia Gospodarki Przestrzennej), Jakub Burdzy (I rok II stopnia Gospodarki Przestrzennej), Rafał Burek (II rok II stopnia Gospodarki Przestrzennej)

- Konrad Pucek (I rok II stopnia Gospodarki Przestrzennej), Weronika Szymanek (II rok I stopnia Gospodarka Przestrzenna), Weronika Dajek (II rok I stopnia Gospodarka Przestrzenna), Patryk Pawluczuk (III rok I stopnia Gospodarka Przestrzenna).

Opiekunem merytorycznym studentów była dr Dagmara Kociuba (Katedra Gospodarki Przestrzennej UMCS) Podczas spotkania zaprezentowano także zwycięskie prace.

Współorganizatorem konkursu był Powiat Lubelski oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Strefa Green Human Space ma stanowić wielofunkcyjny i innowacyjny ośrodek stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego. Ma łączyć aktywności edukacyjne, naukowe, badawcze, wdrożeniowe i komercyjne w celu podniesienia stopnia wykorzystania lokalnych zasobów społecznych, środowiskowych i komunikacyjnych oraz stymulacji lokalnego rozwoju. Jednym z celów utworzenia strefy jest wzmocnienie sieciowych powiązań aktywności samorządu, środowisk naukowych i gospodarczych województwa lubelskiego.

Zwycięskie zespoły otrzymały nagrody pieniężne w wysokości 2000 zł, których fundatorem był Powiat Lubelski.

Gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów!

Poniżej fotorelacja Michała Zembrzyckiego. Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć autorstwa Bartosza Prolla (link). 

 

    Aktualności

    Data dodania
    8 kwietnia 2022