Rekrutacja na studia zagraniczne na semestr letni 2019 z programu Erasmus+

Studiuj za granicą z programem Erasmus+

Rusza rekrutacja na studia zagraniczne oraz praktyki w ramach programu Erasmus+.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na semestr letni 2019 na Stronie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Dokumenty rekrutacyjne to:

- podanie (wzór tutaj)

- zaświadczenie z Dziekanatu z wyliczoną średnią ocen na aktualnym poziomie studiów

 

Dokumenty należy składać do:

dr Agnieszki Krzyżewskiej, pok. 15B

do dnia 19 października 2019 r. (piątek, do godz. 14.00)       

 

Kwalifikacja kandydatów odbędzie się w dniu 22 paździenika (poniedziałek) w sali nr 313D.

    Aktualności