Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Bińka

Zawiadomienie o publicznej obronie mgr. inż. Piotra Bińka pt. "Czynniki lokalizacji morskich farm wiatrowych a ryzyko wystąpienia kolizji środowiskowych i konfliktów społecznych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej".

Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego

na podstawie § 7. ust. 3. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261, z późn. zm.) oraz art. 60 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695)

informują, że dnia

11 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 9.30

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Piotra Bińka

na temat: "Czynniki lokalizacji morskich farm wiatrowych a ryzyko wystąpienia kolizji środowiskowych i konfliktów społecznych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej"

Promotor: dr hab. Paweł Czapliński, prof. US

Promotor pomocniczy: dr Robert Bartłomiejski

Recenzenci:

- prof. dr hab. Tadeusz Palmowski – Uniwersytet Gdański

- dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64. Streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczono na stronie: gpg.usz.edu.pl.

W związku z koniecznością przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym, uczestnictwo będzie możliwe po uprzedniej rejestracji za pomoc formularza (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1i2Jr2NFVUScBaOYpD8jYhGLzJlm_ WtLoKWyjHmuPKVUM0I4U1JUWTBNNVRaOU1WUFFIS0ZXUjFOVy4u) zamieszczonego na stronie: gpg.usz.edu.pl w celu uzyskania dostępu do spotkania. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 10.03.2021 r. do godz. 9:00.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Dr hab. Przemysław Pluskota, prof. US

    Aktualności

    Data dodania
    17 lutego 2021