Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Sylwii Golian

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Golian

Temat pracy:

„Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki na Roztoczu”

 

PROMOTOR

Prof. dr hab. Bogusław Sawicki
Wydział Agrobioinżynierii
Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

 

PROMOTOR POMOCNICZY

dr hab. Ewa Skowronek
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

 

RECENZENCI

dr hab. Grażyna Anna Ciepiela, prof. UPH
Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

 

prof. dr hab. Maciej Jędrusik
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski

 

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbędzie się w dniu

24 czerwca 2015 r. o godz. 11.00
w sali 301 przy al. Kraśnickiej 2cd w Lublinie

Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się, do wglądu, w Bibliotece Głównej UMCS
ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie

 

Dziekan
Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

    Aktualności

    Autor
    Elżbieta Kubiak
    Data dodania
    15 czerwca 2015