Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Sławomira Dziaducha

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uprzejmie zapraszają na publiczną obronę pracy doktorskiej mgra Sławomira Dziaducha

 

 Temat pracy:

„Potencjał rozwojowy miast województwa lubelskiego
w świetle teorii wzrostu endogenicznego”

PROMOTOR

dr hab. Andrzej Miszczuk, prof. nadzw. UMCS
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

*

RECENZENCI

Prof. UAM dr hab. Paweł Churski
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Prof. dr hab.  Tadeusz Palmowski
Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański

 

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbędzie się w dniu

11 czerwca 2014 r. o godz. 9.00
w sali 301 przy al. Kraśnickiej 2cd

Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się, do wglądu, w Bibliotece Głównej UMCS
ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie

 

 

Dziekan

Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS
dr hab. Radosław Dobrowolski
prof. nadzw. UMCS

    Aktualności

    Autor
    Elżbieta Kubiak
    Data dodania
    26 maja 2014