Projekt edukacyjny "7 rzek"

Od 24 września do 1 października będzie realizowany projekt edukacyjny „7 rzek”. Pomysłodawcą projektu i głównym organizatorem jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Celem projektu jest popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju oraz ochrony przyrody, skierowany jest on przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej. Projekt ma charakter rajdu rowerowego z Lublina do Wilna - miasta partnerskiego Lublina, które w tym roku obchodzi 700. rocznicę założenia. W trakcie rajdu zostaną przeprowadzone warsztaty w wybranych szkołach podstawowych (w woj. lubelskim, mazowieckim oraz podlaskim) z zagadnień zrównoważonego rozwoju transportu oraz ochrony przyrody w dolinach rzek.

Przez 7 dni uczestnicy rajdu z Lublina do Wilna pokonają na rowerach ok. 700 km, a trasa będzie przebiegać przez cenne przyrodnicze obszary tj.: 3 parki narodowe (Narwiański Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Dzukijski Park Narodowy), 5 parków krajobrazowych, obszary NATURA 2000. Uczestnikami tegorocznego rajdu będą nauczyciele i przyrodnicy z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Fundacji dla Przyrody i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Na okres trwania wydarzenia przypadają ważne święta związane z tematyką projektu tj. Międzynarodowy Dzień Rzek (24 września), Międzynarodowy Dzień Turystyki (27 września), Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (20-26 września). Po wydarzeniu zostanie przygotowana wystawa promująca ideę zrównoważonego rozwoju oraz przyrodę wschodniej Polski i południowej Litwy.

Tegoroczny rajd będzie również pierwszym etapem większego projektu, tj. wyznaczenia szlaku rowerowo-przyrodniczego z Lublina do Wilna. Nawiązywać on będzie częściowo do tras przebiegu historycznych szlaków handlowych (Szlak Jagielloński, Gościniec Litewski) oraz ponadregionalnych i lokalnych szlaków turystycznych (Szlak Green Velo, EuroVelo 11 i inne). Zakładamy, że wydarzenie to będzie imprezą cykliczną popularyzującą ideę zrównoważonego rozwoju i wspierającą dobre kontakty pomiędzy mieszkańcami obydwu miast i środowiskiem akademickim.

Partnerzy projektu: Miasto Lublin, Fundacja Dla Przyrody, Pawtrans Holding Sp. z o.o.,

Instytucje współpracujące w ramach projektu: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Szkoły Podstawowe w Kocku, Platerowie, Surażu, Sztabinie, Gibach.

Patronat medialny objęło Akademickie Radio Centrum UMCS.

Rozpoczęcie rajdu – Lublin, 24 września (niedziela), godz. 12.00, tama na Zalewie Zemborzyckim (ul. Żeglarska).

Zakończenie rajdu – Wilno, 1 października (niedziela), godz. 12.00, przy Instalacji Portal

Serdecznie zapraszamy do śledzenia relacji z rajdu w mediach społecznościowych Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie (Facebook, Instagram).

    Aktualności

    Data dodania
    22 września 2023