Prezentacja projektów dla Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

W piątek 5 kwietnia 2019 roku, na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej odbyła się prezentacja projektów zagospodarowania przestrzennego terenów należących do Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

W spotkaniu brali udział: ze strony WNoZiGP dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS - Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej oraz dr Dagmara Kociuba – Opiekun SKNP „SmartCity”, a ze strony ZLPK p. Justyna Jędruch - Dyrektor ZLPK w Lublinie, p. dr Marcin Kozieł - pracownik Biura ZLPK w Lublinie, p. Ryszard Suszyński - Kierownik Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie, p. Paweł Łapiński - pracownik OEM w Brzeźnie, p. Jolanta Kiszka i p. Marek Piech - reprezentujący Ośrodek Zamiejscowy w Janowie Lubelskim, a także p. Andrzej Łazeba - Kierownik i p. Magdalena Żychowska - pracownik Ośrodka Zamiejscowego w Janowie Podlaskim.

Projekty, pod kierunkiem dr Dagmary Kociuby, wykonali członkowie Studenckiego Koła Naukowego Planistów „SmartCity”: Katarzyna Bartosik, Jakub Burdzy, Karolina Bylina, Karolina Maciąg, Emilia Matyjaszczyk, Dominika Mazur, Natalia Psujek, Aleksandra Skibińska, Jakub Skibiński, Aleksandra Szczygielska, Karolina Szwarnowska, Natalia Tołtyżewska oraz Monika Żyśko.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości przez p. Prodziekan prof. Irenę Agnieszkę Pidek. Następnie odbyła się prezentacja projektów zagospodarowania terenu Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie, Rezerwatu „Szklarnia” w Janowie Lubelskim oraz terenu należącego do Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu położonego w Janowie Podlaskim. Po prezentacji odbyła się podsumowująca dyskusja. Na koniec p. Dyrektor Justyna Jędruch wręczyła pamiątkowe wydawnictwa osobom zaangażowanym w prace projektowe oraz zadeklarowała kontynuację współpracy w przyszłości.

Prezentowane projekty stanowią efekt działań realizowanych ze współpracy z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych w ramach umowy podpisanej w dn. 13 grudnia 2018 roku i stanowią ostatni etap zaplanowanych prac. Projekty zostały przekazane do realizacji. 

Galeria zdjęć

    Aktualności

    Data dodania
    15 kwietnia 2019