Pożegnanie prof. dr hab. Andrzeja Świecy i dr hab. Andrzeja Czernego, prof. UMCS

W dniu 18.09.2020 roku w obecności Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej dr Jolanty Rodzoś, prof. UMCS, Prodziekana ds. Studenckich dr hab. Wojciecha Zgłobickiego, prof. UMCS, Dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej dr hab. Wojciecha Janickiego, prof. UMCS i Dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku dr hab. Sławomira Terpiłowskiego, prof. UMCS oraz pracowników i przyjaciół Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu, a także Katedry Geomatyki i Kartografii, odbyło się uroczyste pożegnanie dwóch odchodzących na emeryturę wieloletnich wybitnych naukowców: prof. dr hab. Andrzeja Świecy oraz Kierownika Katedry Geomatyki i Kartografii dr hab. Andrzeja Czernego, prof. UMCS. Słowa podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Uczelni i Wydziału otrzymali Profesorowie od Rady Naukowej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

fot.: A. Rolewicz


    Aktualności

    Autor
    Hanna Bytniewska
    Data dodania
    23 września 2020