"Polskie Powroty" - pilotażowy program NAWA

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zachęca do zapoznania się z pierwszym, pilotażowym konkursem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Program ma na celu zachęcenie do powrotu z zagranicy polskich naukowców poprzez stworzenie warunków umożliwiających podjęcie przez nich pracy w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych. Optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub/i prac rozwojowych na światowym poziomie, wynagrodzenie odpowiadające europejskim standardom oraz możliwość stworzenia Grupy Projektowej to główne założenia "Polskich Powrotów".

Program otwarty jest dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe. Z wnioskiem w programie mogą występować uczelnie i jednostki naukowe (instytuty badawcze lub naukowe PAN), które planują zatrudnić naukowca powracającego z zagranicy.  

Naukowiec musi być zatrudniony przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających termin złożenia wniosku w zagranicznych uczelniach: publicznych, niepublicznych lub w zagranicznych instytutach badawczych i naukowych, bądź też w działach badawczych zagranicznych przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski (pod warunkiem, że pobyt ten nie był finansowany z polskich środków budżetowych).

W programie finansowane są:

 • wynagrodzenie Powracającego Naukowca (przez okres od 36-48 miesięcy) wraz z kosztami pracodawcy,
 • wynagrodzenia dla dwóch członków Grupy Projektowej (przez okres 36-48 miesięcy) wraz z kosztami pracodawcy,
 • koszty przesiedlenia oraz adaptacji miejsca pracy.

Projekty mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu określa Wnioskodawca. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2018 r. i nie później niż 30 czerwca 2019 r.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA:  w okresie od 7 marca do 31 maja 2018 roku do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje

 

 


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej 
tel. 81 537 54 98 (58) 
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl,  
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Autor
  Anna Kotula-Pytel
  Data dodania
  13 marca 2018