Podpisanie porozumienia o współpracy z gminą Wisznice

W środę 27 listopada br. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu dr hab. Wojciecha Janickiego, prof. UMCS, a Gminą Wisznice reprezentowaną przez Wójta p. Piotra Dragana.

(Fot.: A. Michaluk)

Podpisanie porozumienia jest początkiem wspólnych działań zainicjowanych przez dr Dagmarę Kociubę z Katedry Gospodarki Przestrzennej, których efektem będzie przeprowadzenie inwentaryzacji urbanistyczno-przyrodniczych i opracowanie projektów zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w gminie Wisznice. W realizację prac aktywnie włączą się studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Planistów "Smart City". Współpraca z gminą Wisznice  jest dla Instytutu znakomitą szansą na rozszerzenie działań na rzecz regionu, a dla studentów gospodarki przestrzennej doskonałą okazją do wykorzystania wiedzy w praktyce.

W przyszłości współpraca będzie rozszerzona o nowe zagadnienia.

 

(Fot.: D. Kociuba)

(Fot.: D. Kociuba)

    Aktualności

    Autor
    Hanna Bytniewska
    Data dodania
    28 listopada 2019