Organizacja zajęć – semestr zimowy 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział NoZiGP będą odbywać się w trybie mieszanym: wykłady będą miały formę zdalną, zajęcia ćwiczeniowe (ćwiczenia audytoryjne, konwersatoria oraz laboratoria) oraz seminaria prowadzone będą w formie stacjonarnej na Wydziale - z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

Zasady kształcenia przyjęte w UMCS reguluje Zarządzenie Rektora 80/2021.

W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej forma zajęć może ulec modyfikacji.

    Aktualności

    Data dodania
    7 września 2021