Olimpiada Geograficzna na UMCS

Fot. Michał Zembrzycki

W dniu 5 lutego 2022 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS  w Lublinie, z zachowaniem reżimu sanitarnego, odbyła się testowa część okręgowego etapu XLVIII Olimpiady Geograficznej. Olimpiadę patronatem honorowym objął JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, który też przywitał 28 uczestników zawodów – z różnych miast województwa lubelskiego – w Auli im. E. Romera. Słowa przywitania i życzenia skierował także do uczestników Prodziekan ds. Studenckich prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki.

W przebiegu Olimpiady i przygotowaniach do niej wzięli udział: dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik, prof. UMCS (Przewodnicząca Komitetu Okręgowego w Lublinie, przedstawiciel Komitetu Głównego Olimpiady); mgr Katarzyna Dobek (sekretarz Komitetu Okręgowego w Lublinie); mgr Beata Zielińska (sekretarz jury); dr Małgorzata Flaga (juror); mgr Iwona Kryczka (juror); dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik (juror); dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS (juror); dr Joanna Sposób (juror); dr Magdalena Suchora (juror); dr Joanna Szczęsna (juror); dr Paweł Wojtanowicz (juror); dr hab. Paweł Zieliński, prof. UMCS (juror).

Dziesięcioro zawodników, którzy zdobyli w etapie okręgowym najwięcej punktów, ma szansę na uczestniczenie w zawodach finałowych w kwietniu 2022 roku w Gdyni. Być może ktoś spośród nich weźmie też udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej w Paryżu w lipcu 2022 r.

    Aktualności

    Data dodania
    7 lutego 2022