Ogólnopolskie Studencko - Doktoranckie Seminarium Naukowe "Innowacje w inżynierii wodnej"

Ogólnopolskie Studencko - Doktoranckie Seminarium Naukowe "Innowacje w inżynierii wodnej"

Organizator: Koło Naukowe Inżynierii Wodnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Miejsce: Szczecin, budynek Wydziału Budownictwa i Architektury (WBiA) Al. Piastów 50, sala 302

Data i godzina: 23.05.2015, przewidywane godziny 9.00-17.00

Cel seminarium: Seminarium ma na celu aktywizację naukową studentów oraz umożliwienie wymiany poglądów i opinii na temat najnowszych technologii stosowanych w szeroko pojętej inżynierii wodnej.

Grupa docelowa: Uczestnikiem seminarium może zostać każdy student studiów inżynierskich, magisterskich lub doktorskich.

Procedura zgłoszenia: Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu w terminie do 26 kwietnia 2015 r. mają czas na przesłanie abstraktu pracy na adres konferencja.kniw@gmail.com. Do 28 kwietnia wszyscy, którzy zgłosili abstrakty otrzymają informację zwrotną o przyjęciu lub odrzuceniu ich zgłoszenia.

Opłaty: Udział w seminarium, zarówno bierny jak i czynny jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają żadnych kosztów poniesionych w związku z udziałem w seminarium.

Wygłoszenie referatu: Każdy z uczestników otrzyma 10-15 minut na prezentację, następne 5 minut przeznaczono na pytania i dyskusję nad wypowiedzią. Zapewniamy możliwość skorzystania z laptopa i rzutnika multimedialnego, kompatybilnych z Microsoft Office 2007.

Ocena referatów: Nadesłane i zakwalifikowane abstrakty oraz późniejsze osobiste wystąpienia autorów będą oceniane przez Komitet Naukowy, w którego skład wchodzą:
dr hab. inż. Jacek Kurnatowski, kierownik Katedry Budownictwa Wodnego ZUT
prof. dr hab. inż. Ryszard Coufal, kierownik Katedry Geotechniki ZUT
prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski, Zakład Nawigacji Morskiej, Akademia Morska w Szczecinie

Na zakończenie seminarium Komitet Naukowy wyłoni najlepszą pracę, która zostanie nagrodzona stosownym dyplomem.

Zakres tematyczny proponowany przez Organizatorów:

Podane tematy są jedynie propozycją dla uczestników, nie należy ich traktować jako obowiązkowe.
- Racjonalna gospodarka wodna
- Badania modelowe i terenowe w hydrologii i hydrotechnice
- Posadowienie budowli hydrotechnicznych
- Technologie i materiały budowlane
- Systemy mechaniczne w hydrotechnice
- Konserwacja, remonty i modernizacja budowli wodnych
- Innowacyjne oprogramowanie komputerowe w służbie hydrotechnikom
- Finansowanie i kosztorysowanie inwestycji w inżynierii wodnej
- Budownictwo wodne w zgodzie z ekologią
- Aspekty prawne i społeczne realizacji przedsięwzięć
- Środki i sposoby ochrony brzegu morskiego
- Porty i urządzenia portowe
- Transport morski i śródlądowy
- Energetyka wodna w Polsce
- Oczyszczanie ścieków oraz ochrona wód gruntowych i powierzchniowych
- ochrona przeciwpowodziowa

Potwierdzenie uczestnictwa: Wszyscy uczestnicy konferencji, którzy wygłoszą w jej trakcie referat, otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział. Organizator planuje wydanie materiałów pokonferencyjnych w formie książkowej.

Współpraca z przedstawicielami biznesu: Do współpracy zaproszone zostały krajowe i międzynarodowe firmy realizujące szeroko pojęte inwestycje hydrotechniczne. O ich udziale i prezentacji wybranych projektów będziemy informować na bieżąco na profilu wydarzenia na Facebook’u
https://www.facebook.com/events/810142792402880/

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać drogą mailową na adres
konferencja.kniw@gmail.com

    Aktualności

    Data dodania
    25 marca 2015