Odczyty Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego on-line

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza wszystkich zainteresowanych na odczyty on-line w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Link do każdego z odczytów będzie na bieżąco zamieszczany na stronie Oddziału: www.ptgeogr.umcs.lublin.pl. Poniżej program odczytów:

5 XI

Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski(UG): Od Odessy do delty Dunaju

12 XI

mgr Jacek Podkościelny (Klub Wysokogórski  Lublin): Na dachu Persji, czyli wyprawa w góry Elburs i na Demavend

(Odczyt wspólny z Klubem Wysokogórskim Lublin)

19 XI

Dr Wojciech Lewandowski   (UW): Chile – najdłuższy kraj świata

26 XI

Senator RP Jacek Bury (Lublin):  Moja Aconcagua

3 XII

Mgr Stanisław  Kusiak (Lublin): Izrael – państwo atrakcyjne

10 XII

Dr Miłosz Huber (UMCS):  Niezwykła przyroda północno-wschodniej Skandynawii

17 XII

Dr hab. Magdalena Kuchcik (PAN Warszawa): Temperatura powietrza a umieralność w Polsce (Odczyt wspólny z PTGeofizycznym)

14 I 2021

Prof. dr hab. Tomasz Komornicki  (UMCS): Kontrowersje wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego

21 I

Dr hab. Roman Szul  (prof. UW): Problemy polityczne współczesnych Indii

    Aktualności

    Autor
    Hanna Bytniewska
    Data dodania
    28 października 2020