Naukowcy z WNoZiGP laureatami Konkursu MINIATURA 5

Miło nam poinformować, że naukowcy z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej - dr Anna Katarzyna Wilk oraz dr Grzegorz Iwanicki zostali laureatami konkursu Narodowego Centrum Nauki Miniatura 5 (lista rankingowa z 30.11.2021). 

Dzięki dofinansowaniu z NCN dr Anna Katarzyna Wilk (Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu) będzie realizowała kwerendę pt. "Potencjał źródeł historycznych do badań nad zmianami w rozmieszczeniu i strukturze ludności łemkowskiej na terenie Łemkowszczyzny w latach 1900–1947". Wysokość przyznanych środków wynosi 28 490 PLN.

Dr Grzegorz Iwanicki (Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej), dzięki grancie NCN będzie realizował badania wstępne/pilotażowe na temat "Ocena promocji parków ciemnego nieba w ramach systemów informacji turystycznej na szczeblu regionalnym i lokalnym w Polsce i wybranych krajach Europy". Wysokość przyznanych środków wynosi 24 278 PLN

Gratulujemy serdecznie!

    Aktualności

    Data dodania
    1 grudnia 2021