Najlepszy absolwent Wydziału

Uprzejmie informujemy, że tytuł najlepszego absolwenta Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS oraz Srebrny Medal Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w roku 2021 otrzymał Pan mgr Kamil Kultys.

Pan Kamil Kultys jest absolwentem studiów II stopnia kierunku geografia. Podczas edukacji na naszym Wydziale wykazał się wysoką aktywnością badawczą, zdobył bogaty dorobek naukowy, cechował się ponadprzeciętnymi osiągnięciami organizacyjnymi a także aktywnościami popularyzującymi nauki o Ziemi, Wydział i Uniwersytet. Obecnie Pan mgr Kultys kontynuuje działalność badawczą w ramach szkoły doktorskiej nauk ścisłych i przyrodniczych UMCS.
Ze względu na sytuację epidemiczną uroczyste wręczenie medalu przez Władze Dziekańskie odbyło się w dniu 5 listopada na Wydziale. Podczas spotkania mgr Kultys otrzymał również dyplom przyznany przez kapitułę nagrody im. Dr Anny Siedleckiej dla wyróżniających się absolwentów Wydziałów: Biologii i Biotechnologii oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

    Aktualności

    Data dodania
    8 listopada 2021