Międzynarodowa konferencja praktyczno-naukowa

Gmina Miejska Biała Podlaska
Przedsiębiorstwo Zarządu i Eksploatacji Dróg w Brześciu
oraz
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
zapraszają do udziału
w międzynarodowej konferencji praktyczno-naukowej pt.
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ I DOBRYCH PRAKTYK
WE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych ze współpracą międzynarodową.
Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: przedstawicieli otoczenia
społeczno-ekonomicznego jednostek samorządowych, naukowców wypracowujących rozwiązania teoretyczne i praktyków próbujących wdrażać je do jednostek samorządu terytorialnego oraz młodych naukowców.
Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy również członków studenckich kół naukowych.


SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA KONFERENCJI:

 • Rozwój zrównoważony w obszarach transgranicznych.
 • Współpraca na rzecz transportu, poprawy istniejącej infrastruktury drogowej i kolejowej, harmonizacji rodzajów transportu i sieci transportowych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
 • Dostępność infrastruktury zdrowotnej oraz służb ratunkowych w dziedzinie bezpieczeństwa.
 • Integracja społeczna oraz współpraca instytucji na rzecz edukacji i bezpieczeństwa.
 • Współpraca w dziedzinie utrzymania i rozwijania zasobów naturalnych i kulturowych.
 • Wykorzystywanie zasobów dziedzictwa kulturowego dla rozwoju regionalnego.
 • Zarządzanie i poprawa jakości środowiska, zagospodarowania i rewitalizacja terenów.
 • Kierunki rozwoju turystyki, zagospodarowanie turystyczne, wymiana doświadczeń w obszarze szeroko pojętej turystyki.
 • Programy współpracy transgranicznej – przyszłość i teraźniejszość.
 • Ocena realizacji programów partnerskich i strategii działań na najbliższe lata.
 • Instrumenty współpracy międzynarodowej samorządów.

PLIKI DO POBRANIA:

  Aktualności

  Autor
  Hanna Bytniewska
  Data dodania
  5 listopada 2019