Light Pollution Think Tank

W drugiej połowie 2022 roku oficjalnie rozpoczął funkcjonowanie Light Pollution Think Tank (LPTT, https://noc.edu.pl/), będący pierwszym w Polsce think-tankiem zajmującym się problematyką zanieczyszczenia sztucznym światłem. W jego skład wchodzi interdyscyplinarna grupa polskich naukowców z kilku uczelni wyższych i instytutów naukowych, a także przedstawiciele samorządów i podmiotów NGO. Do grona LPTT należy także pracownik naszego Wydziału, dr Grzegorz Iwanicki z Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej.

Fot. P.bajelan, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach PROO 4. Stroną administracyjną zajmuje się Stowarzyszenie POLARIS – OPP promujące od ponad 20 lat ochronę nocnego krajobrazu i zrównoważoną politykę oświetleniową w ramach programu Ciemne Niebo .

Powstanie Think Tanku zainspirowała niska świadomość problemu zanieczyszczenia światłem (ZŚ) w Polsce oraz poczucie konieczności podjęcia działań skutecznie ograniczających to zanieczyszczenie. Wśród zadań, którymi zajmuje się LPTT, są m.in.: identyfikacja problemu ZŚ i zwiększenie jego świadomości społecznej, propagowanie badań naukowych, także dotyczących polityki  zrównoważonego oświetlenia zewnętrznego, dostępność urządzeń i metod pomiarowych zanieczyszczenia światłem, a także wzmocnienie ochrony ciemnego nieba i efektywności promocji miejsc tej ochrony.

Jednym z pierwszych działań podjętych przez LPTT było przygotowanie w listopadzie br. otwartego pisma do Prezydenta RP w sprawie kryzysu energetycznego wraz ze wskazaniem kierunków działań umożliwiających złagodzenie przynajmniej części skutków tego kryzysu. W piśmie tym powołano się na „Memorandum w sprawie ustanowienia prawnych podstaw zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego”. Memorandum jest apelem o podjęcie działań legislacyjnych pozwalających na wprowadzenie zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego i jednocześnie zaproszeniem do debaty w tym temacie. Memorandum opracował interdyscyplinarny zespół specjalistów, w skład którego wchodzili m.in. członkowie LPTT.

Również w 2022 r. Think Tank rozpoczął kampanię informacyjną mającą zwiększyć świadomość społeczną zjawiska zanieczyszczenia światłem. W ramach tej kampanii w wybranych miastach w Polsce, w tym w Lublinie, pojawiły się wielkoformatowe plakaty informacyjne. Ponadto przygotowany jest poradnik „Zanieczyszczenie światłem – identyfikacja i przeciwdziałanie”. Poradnik będzie rozpowszechniany w formie drukowanej i elektronicznej bezpłatnie. Działania na 2023 r. obejmują m.in. przygotowanie raportu o stanie zanieczyszczenia światłem w Polsce, a także organizację VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Zanieczyszczenia Światłem, która odbędzie się we wrześniu w Toruniu.

    Aktualności

    Data dodania
    29 grudnia 2022