Kulturowe znaki przestrzeni - odczyt OL PTG

Zapraszamy na ostatnie w semestrze zimowym spotkanie online w ramach cotygodniowych wykładów przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski. Odbędzie się ono w najbliższy czwartek (27 stycznia br.) o godz. 18.15. Naszym gościem będzie dr hab. Roman Szul, prof. UW, który wygłosi odczyt pt. „Kulturowe znaki przestrzeni”.

O odczycie

KULTUROWE ZNAKI PRZESTRZENI czyli nie samym chlebem człowiek żyje (miejsca święte, uświęcone, oswojone i potępione)

W niektórych miejscach istnieje szczególne nagromadzenie znaków przestrzeni i pamięci. Można je nazwać „węzłami pamięci”. W czasie prezentacji zostaną przedstawione i omówione zdjęcia ze zbiorów autora ilustrujące kilka „węzłów pamięci” – jerozolimski, warszawski, lubelski, andyjski, przemysko-sanocki, sarajewski, indyjskie (północnoindyski, Goa), islandzki, rosyjski (moskiewsko-petersburski), wrocławski, japoński (Hiroszima), a na końcu 30 sekundowy filmik nakręcony w centrum Sarajewa p.t. „Stroje kobiet”.

Roman Szul  jest profesorem nadzwyczajnym w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w 1976 r., tam też uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (r. 1982) i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (1993). Od 1981 r. zatrudniony w Uniwersytecie Warszawskim, od 1993 jako prof. nadzwyczajny. Zajmuje się problematyką ekonomiczną, ekonomiczno-geograficzną, polityką regionalną a także kwestiami ruchów regionalnych i narodowych oraz zagadnieniami polityczno-językowymi (language politics). Brał udział w szeregu programów badawczych. Był ekspertem min. ministerstw rozwoju regionalnego i gospodarki, samorządów wojewódzkich Mazowsza i Podlasia, unii Metropolii Polskich, itd. Był członkiem m.in. rady redakcyjnej międzynarodowego czasopisma Annual of Language and Politics.

Aby wziąć udział w prelekcji, wystarczy wejść na stronę z transmisją online (link). Zapraszamy!

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    25 stycznia 2022