Korpus importów rzymskich z Lubelszczyzny

Dr Jakub Kuna i dr Mateusz Zawadzki (Katedra Geomatyki i Kartografii) są współautorami korpusu importów rzymskich z Lubelszczyzny (M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, B. Niezabitowska-Wiśniewska oraz J. Bagińska, M. Barakszyn, B. Bartecki, M. Bienia, S. Hanejko, A. Hyrchała, M. Koperwas, J. Kuna, G. Kuś, P. Lis, P. Łuczkiewicz, T. Markiewicz, T. Mazurek, A. Mucha, K. Myzgin, S. Sadowski, M. Stasiak-Cyran, M. Zawadzki, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Polen 4. Lubliner Land, J. Rodzińska-Nowak, A. Kokowski (red.) Kraków – Lublin – Warszawa 2021. 436 stron + 98 tablic + mapa).

"W ramach współpracy z Instytutem Archeologii opracowaliśmy bazę danych i mapę rozmieszczenia stanowisk archeologicznych Importów Rzymskich na terenie województwa lubelskiego. Nasze wsparcie merytoryczne i redakcyjne spotkało się z uznaniem środowiska archeologicznego. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń zauważamy, że współczesna dominacja paradygmatu cyfrowego wymusza wprowadzenie zmian do metodyki opracowania Korpusu. Zastosowanie technik GIS i profesjonalnej redakcji kartograficznej ma optymalizować proces opracowania dokumentacji, archiwizacji, rozpowszechnienia i powtórnego wykorzystania danych archeologicznych zgodnie z polityką FAIR. Wniesione sugestie są przedmiotem dyskusji w ramach prac nad kolejnymi tomami serii. Chcemy, żeby te zmian miały charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny - zdobycze techniki mają wspierać realizację prac, z poszanowaniem dotychczas wypracowanych standardów".

Dr Jakub Kuna

Tom sumujący wiedzę o występowaniu importów rzymskich na Lubelszczyźnie jest czwartym w tzw. polskiej części serii „Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum” (CRFB). 

Więcej informacji o publikacji można znaleźć tutaj.

    Aktualności

    Data dodania
    11 lutego 2022