Konsultacje w Kodniu

Dnia 5 czerwca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodniu odbyły się konsultacje projektów zagospodarowania przestrzennego wybranych przestrzeni publicznych położonych w centrum Kodnia, które przygotowali pod kierunkiem dr Dagmary Kociuby studenci SKNP „SmartCity”: Dominika Mazur, Emilia Niedźwiedź, Paulina Orzeł, Jakub Skibiński, Karolina Szwarnowska, Natalia Tołtyżewska, Klaudia Wajs oraz Monika Żyśko. W konsultacjach udział wzięli przedstawiciele gminy: Wójt p. Jerzy Troć, Zastępca Wójta p. Andrzej Krywicki, radni, sołtysi, przedstawiciele instytucji gminnych i mieszkańcy Kodnia.

Na wstępie wszystkich przybyłych powitał Zastępca Wójta, p. Andrzej Krywicki. Następnie głos zabrała dr Dagmara Kociuba, która przedstawiła dotychczasowe efekty współpracy WNoZiGP z Gminną Kodeń. W dalszej części nastąpiła prezentacja projektów. Jako pierwszy przedstawiony został projekt zagospodarowania terenu położonego przy Urzędzie Gminy, który przewiduje budowę parkingu oraz skweru dla interesantów. Jego realizacja rozpocznie się w czerwcu br. Następny projekt obejmuje rewitalizację parku przy Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej. Kolejny projekt dotyczy zagospodarowania terenu w sąsiedztwie doliny Bugu, gdzie zaplanowano budowę tężni solankowej i siłowni plenerowej oraz ścieżek widokowych. Przed Gminnym Ośrodkiem Kultury zaplanowano z kolei budowę fontanny multimedialnej oraz stanowisk do sprzedaży produktów lokalnych, a także utworzenie nowego parkingu.

Po prezentacji projektów odbyła się ożywiona dyskusja. Uczestnicy konsultacji z uznaniem i entuzjazmem przyjęli rozwiązania projektowe zgodnie przyznając, że  realizacja projektów przyczyni się do wykreowania nie tylko przyjaznych przestrzeni publicznych, ale też nowych produktów turystycznych.

Konsultacje stanowią kolejny efekt działań realizowanych w ramach umowy o współpracy podpisanej w dn. 14 marca br. pomiędzy Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej reprezentowanym przez Dziekana Wydziału dr hab. Sławomira Terpiłowskiego, prof. nadzw., a Gminą Kodeń reprezentowaną przez Wójta p. Jerzego Trocia.

    Aktualności

    Data dodania
    10 czerwca 2019