Konkurs Prac Magisterskich - Geografia

Komisja Konkursu Prac Magisterskich przy Zarządzie Głównym PTG ogłosiła XXXVII Konkurs Prac Magisterskich z Zakresu Geografii. Zachęcamy osoby, które egzamin magisterski zdały w 2020 roku i uzyskały tytuł zawodowy magistra geografii do zgłoszenia prac.

Osoby chcące zgłosić swoją pracę do konkursu prosimy o kontakt z dziekanatem drogą mailową na adres: milena.miciula@poczta.umcs.lublin.pl

Więcej informacji i regulamin pod linkiem: https://ptgeo.org.pl/dzialalnosc/konkurs-prac-magisterskich/

Zpraszamy do zgłaszania prac.

    Aktualności

    Autor
    Aleksandra Kiewel
    Data dodania
    3 marca 2021