Konkurs im. Jędrzeja Gadzińskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu Geografii Komunikacji

W imieniu organizatorów zachęcamy do udziału w konkursie.

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do udziału w I edycji Konkursu im. Jędrzeja Gadzińskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu Geografii Komunikacji.

Konkurs im. Jędrzeja Gadzińskiego organizowany jest wspólnie przez Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisję Geografii Komunikacji i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy o dorobku i działalności dra Jędrzeja Gadzińskiego oraz popularyzacja badań z zakresu Geografii Komunikacji. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich realizowanych na uczelniach wyższych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu Geografii Komunikacji, obronione w roku akademickim 2021/2022. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę w postaci bezpłatnego uczestnictwa w corocznej Międzynarodowej Konferencji Geografii Komunikacji wraz z publikacją (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w czasopiśmie Prace Geografii Komunikacji PTG oraz nagrodę finansową w wysokości 5 tys. zł.

Więcej informacji o Konkursie znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://wgseigp.amu.edu.pl/dla-absolwenta/konkurs-im.-jedrzeja-gadzinskiego

Termin zgłaszania prac w Konkursie został przedłużony do 20.02.2023.

Z poważaniem

dr Radosław Bul
dr inż. Przemysław Ciesiółka

    Aktualności

    Data dodania
    8 lutego 2023