Konkurs i Program Akredytacyjny „Studia z Przyszłością”

Zapraszamy do udziału w V edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

zyskanie Certyfikatu „Studia z Przyszłością” zapewnia rozpoznawalność kierunku i jego promocję w ogólnopolskiej skali. Konkurs to znakomity sposób na budowanie wizerunku studiów jako przyszłościowych, odpowiadających na potrzeby rynku pracy, oferujących wysoką jakość kształcenia. Kierunki i specjalności ze Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” to akademicka elita w skali całego kraju!

Do Programu „Studia z Przyszłością” mogą być zgłaszane:

 • kierunki studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich,
 • studia podyplomowe,
 • specjalności,
 • szkoły doktorskie,

prowadzone w polskich szkołach wyższych.

Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniamy kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W Komisji zasiądą również przedstawiciele środowiska gospodarczego i organizacji pozarządowych zajmujących się jakością kształcenia. Gala Finałowa Programu, podczas której wręczymy Certyfikaty, odbędzie się w marcu 2020 roku w zabytkowych, prestiżowych murach Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie.

Jak przyciągnąć kandydatów na studia?
Jak wyróżnić kierunek na rynku edukacyjnym?
Jak podkreślić, że studia odpowiadają na potrzeby pracodawców?

Zgłoś kierunek/specjalność do Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”!

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 13 grudnia 2019 r. (piątek).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.studiazprzyszloscia.pl


Źródło: Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

  Aktualności

  Autor
  Hanna Bytniewska
  Data dodania
  7 listopada 2019