Kongres Geografii Polskiej

Przekazujemy zaproszenie na Kongres Geografii Polskiej, który odbędzie się w dniach 31 maja - 2 czerwca 2023 r.

Szanowni Państwo,
w imieniu Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w Kongresie Geografii Polskiej połączonej z Jubileuszem 100-lecia Czasopisma Geograficznego oraz z 64. Zjazdem Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wydarzenia odbędą się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 r., a hasłem przewodnim będzie Geografia niepewności.
Pozostając otwartymi na potrzeby środowiska, zapraszamy Państwa do zgłaszania tematów sesji równoległych. Szczegóły znajdą Państwo w Komunikacie 1.

 

 

Do zobaczenia w Poznaniu,


/-/ Prof. dr hab. Paweł Churski
Dziekan WGSEi GP UAM

/-/ Prof. dr hab. Marek Degórski
Przewodniczący KNG

/-/ Prof. dr hab. Maciej Jędrusik
Przewodniczący KKJG

/-/ Dr Cezary Mądry
Przewodniczący KO, Redaktor Naczelny CzG

/-/ Dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek
Przewodnicząca PTG

/-/ Prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz
Dziekan WNGiG UAM

    Aktualności

    Data dodania
    23 listopada 2022