Kondolencje dla Pani Dziekan WNoZiGP dr Jolanty Rodzoś, prof. UMCS

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mamy

Pani Dziekan WNoZiGP dr Jolanty Rodzoś, prof. UMCS

 Pani Profesor oraz jej Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia składają
pracownicy i społeczność akademicka Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

    Aktualności

    Autor
    Hanna Bytniewska
    Data dodania
    23 lutego 2020