Kondolencje dla Pani dr Anny Polskiej

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego pracownika

Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS,

dr Jana Polskiego.

 

 

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty

składa Pani dr Annie Polskiej 

społeczność Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

    Aktualności

    Autor
    Aleksandra Kiewel
    Data dodania
    28 czerwca 2021