Kondolencje dla Pana mgr inż. Jacka Wiśniewskiego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mamy

Pana mgr inż. Jacka Wiśniewskiego

Wyrazy głębokiego współczucia składa społeczność Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

    Aktualności

    Autor
    Aleksandra Kiewel
    Data dodania
    8 kwietnia 2021