IV Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych

Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych do udziału w IV Ogólnopolskim Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych (GeoSym2022) organizowanym przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które odbędzie się w dniach 26-29 września 2022 r. Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) w Chęcinach.

Ideą Sympozjum jest zgromadzenie naukowców oraz przedsiębiorców zajmujących się naukami o Ziemi oraz inżynierią lądową w ramach różnych dziedzin oraz wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w duchu geointerdyscyplinarności.

TEMATYKA KONFERENCJI:
● Innowacyjne kierunki badania środowiska geologicznego i inżynierskiego;
● Zrównoważony rozwój a środowisko geologiczne;
● Geozagrożenia – identyfikacja procesów oraz modelowanie zjawisk;
● Rekonstrukcja środowiska naturalnego człowieka i jego aktywności w badaniach geoarcheologicznych;
● Perspektywy i wyzwania dla ochrony dziedzictwa geologicznego i kulturowego;
● Geoparki, geoedukacja, geoturystyka;
● Zastosowanie metod geofizycznych w badaniach geośrodowiskowych i inżynierskich;
● Aktualne aspekty rozpoznania podłoża budowlanego;
● Zastosowanie technik teledetekcyjnych w ocenie geośrodowiska i obiektów inżynierskich;
● Współpraca obiektu budowlanego z podłożem.

Szczegółowe informacje o Sympozjum znaleźć można na stronie http://geosym.geo.uw.edu.pl/, a także na stronie Facebook wydarzenia (https://www.facebook.com/GeoSym-114201837836664). 

Zapraszamy do zapoznania się z II Komunikatem Konferencyjnym (maj 2022):

    Aktualności

    Data dodania
    13 maja 2022