IV Konferencja Naukowa Młodych Badaczy

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na IV KONFERENCJĘ NAUKOWĄ MŁODYCH BADACZY poświęconą interdyscyplinarności badań geograficznych, która odbędzie się w dniach 22-24 października 2015 roku w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Będzie to czwarta edycja tego wydarzenia, które corocznie daje możliwość spotkania się środowiska młodych badaczy podejmujących badania geograficzne. W tym roku, w związku z poszerzeniem się składu komitetu naukowego konferencji o członków zagranicznych oraz rosnącym zainteresowaniem konferencją, planowana jest także sesja w języku angielskim.

Głównym celem tegorocznej konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań młodych geografów (doktorów, doktorantów, studentów), ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarności podejmowanych problemów. Konferencja stwarza możliwość prezentacji i dyskusji swoich wyników w gronie specjalistów z zakresu m.in.: geoekologii, meteorologii i klimatologii, hydrologii, geomorfologii, ochrony i kształtowania środowiska, ekologii i architektury krajobrazu, rozwoju regionalnego, geografii turyzmu, geografii religii, geografii miast, ludności i rolnictwa, geoinformatyki oraz dydaktyki geografii. Dużym atutem konferencji jest także, możliwość publikacji swoich wyników w regularnie wydawanej, recenzowanej monografii pokonferencyjnej lub w czasopiśmie Prace Geograficzne (6 pkt na liście MNiSW).

W trakcie konferencji przewidziane są obrady plenarne, sesje tematyczne (m.in. geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, dydaktyka geografii, geoinformatyka), warsztaty z dendrochronologii, konkurs z nagrodami na najlepszy poster z geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, wycieczka terenowa w Pieniny i spotkanie towarzyskie połączone ze zwiedzaniem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - Podziemia Rynku).

Zgłoszenie udziału w konferencji, tematy i abstrakty wystąpień prosimy wysłać w terminie do 10 września 2015r. na adres: geo.konf@gmail.com (formularz w załączniku) lub listownie na adres: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków pok. 2.40 z dopiskiem "Konferencja Młodych Badaczy".

 

Justyna Liro
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Maciej Liro
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Elżbieta Kubiak
    Data dodania
    26 marca 2015