Interdyscyplinarne seminarium krajobrazowe

Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Katedra Gospodarki Przestrzennej UMCS mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium krajobrazowym “Doświadczenie krajobrazu i jego znaczenie terapeutyczne”, które odbędzie się online 2 grudnia 2021 roku.

Seminarium kierowane jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków. Jego celem jest dyskusja naukowa na temat roli doświadczania krajobrazu w badaniach krajobrazowych, edukacji i kształtowaniu krajobrazu, w szczególności wobec wyzwań pandemii COVID-19. Podstawą dyskusji będą referaty zamówione i zgłoszone, reprezentujące różne podejścia naukowe. Mamy nadzieję na wymianę wiedzy, doświadczeń oraz stanu badań między uczestnikami seminarium. Zachęcamy do przesyłania propozycji wystąpień (temat i krótkie streszczenie), z których dokonamy wyboru.
Proponujemy podjęcie następującej tematyki:

 • Wpływ multisensorycznego doświadczania krajobrazu na zdrowie;
 • doświadczanie krajobrazu w czasach pandemii. Krajobrazy wirtualne. Krajobrazy w filmach. Wpływ wirtualizacji praktyk kulturowych czasów pandemii na doświadczanie krajobrazu;
 • doświadczanie krajobrazu w turystyce;
 • mistyczne/religijne doświadczanie krajobrazu;
 • doświadczanie krajobrazu nocnego, podwodnego i podziemnego;
 • kształtowanie komfortu krajobrazu w uzdrowiskach. Terenoterapia;
 • projektowanie krajobrazu zdrowych miast.

Mile widziane są zarówno referaty teoretyczne, jak i empiryczne, także wykraczające poza przedstawioną tematykę. W przyszłym roku planujemy wydanie publikacji (numer specjalny Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego), zawierającej najciekawsze artykuły dotyczące tematyki seminarium i przesłane do 31 grudnia 2021 r. Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu i twórczą wymianę doświadczeń i refleksji. Możliwość zgłoszenia referatu jest do 29 października 2021, natomiast uczestnictwo bez referatu można zgłosić do 25 listopada 2021. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy (link), wypełniony i wysłany na adres: sebastian.bernat@mail.umcs.pl

Link do spotkania zostanie udostępniony osobom zainteresowanym. Kontakt: sebastian.bernat@mail.umcs.pl

Program seminarium:

Szczegółowe informacje o wydarzeniu:
http://krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/
http://ptgeogr.umcs.lublin.pl/index.php/homepage/103-interdyscyplinarne-seminarium-krajobrazowe-2021

  Aktualności

  Data dodania
  1 grudnia 2021