II edycja Konkursu ERSA - Sekcja Polska

European Regional Science Association (ERSA) – Sekcja Polska zaprasza do udziału w II edycji Konkursu naukowego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu szeroko pojętej regionalistyki.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace w czterech kategoriach: licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie, obronione na dowolnej uczelni i kierunku studiów w latach 2021-2022.

Laureaci zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu w składzie:
dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ – Przewodniczący
dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. UW – Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. Paweł Churski
dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ
dr Dagmara Kociuba – Sekretarz Kapituły (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS)

Na laureatów czekają nagrody w postaci:
• nieodpłatnego członkostwa w ERSA-Sekcja Polska oraz Regional Science Association International (RSAI) przez okres jednego roku (kolejnego roku kalendarzowego po roku konkursu)

• dyplomu,

• konsultacji naukowej w przypadku gdy laureat podejmie decyzję o opracowaniu na podstawie wyróżnionej pracy artykułu do recenzowanego czasopisma naukowego,

• wystąpienia w konkursowej sesji specjalnej podczas konferencji naukowej organizowanej przez ERSA–Sekcja Polska.

Kapituła Konkursu przyznaje także dyplomy dla promotorów nagrodzonych prac.

Zgłoszeń udziału w Konkursie mogą dokonywać zarówno autorzy prac, jak i promotorzy za zgodą autora.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie 
www.ersa.org.pl w zakładce „Konkurs” Link: http://www.ersa.org.pl/pl/konkurs/konkurs-2022/

Zgłoszenia prac należy przesłać do 31 lipca 2022 r.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: 
konkurs@ersa.org.pl

    Aktualności

    Data dodania
    14 lipca 2022