II Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne

W dniach 16-18 maja 2018 r. odbędą się II Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2018. Organizatorami Wydarzenia są Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge to inicjatywa lubelskiego środowiska akademickiego skierowana do studentów z całej Polski, kształcących się na uczelniach wyższych różnych typów na kierunkach geoinformatycznych oraz kierunkach wykorzystujących systemy informacji geograficznej/przestrzennej. Główną ideą Wydarzenia jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności analitycznego myślenia w zakresie wykonywania analiz przestrzennych oraz rozwiązywania problemów programistycznych i bazodanowych.

Pierwsza edycja Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych - GIS Challenge, która odbyła się w maju 2017 r. zgromadziła ok. 150 osób, w tym 97 studentów reprezentujących 16 uczelni wyższych z 10 miast oraz licznych przedstawicieli środowisk akademickich i biznesu. Organizatorzy GIS Challenge w tegorocznej edycji spodziewają się ok. 200 uczestników, w tym 120 studentów oraz 80 przedstawicieli nauki i gospodarki.

Patronat Honorowy nad II Akademickimi Mistrzostwami Geoinformatycznymi - GIS Challenge 2018 objęli Jego Magnificencja Rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof UMCS, Dziekan Wydziału Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i dr hab. Stefan Zbigniew Korczak, prof. UMCS, Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Szczegółowe informacje na temat Regulaminu, Harmonogramu oraz postępu przygotowań Wydarzenia dostępne są na stronie www.gischallenge.com oraz na profilu GIS Challenge na Facebooku.

mgr Joanna Borowska-Pakuła
Komitet Organizacyjny
II AMG – GIS Challenge 2018

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    18 stycznia 2018