I Studencka Międzyuczelniana Konferencja Naukowa

I STUDENCKA MIĘDZYUCZELNIANA KONFERENCJA NAUKOWA „TURYSTYKA JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA” Organizowana przez: Studencki Klub Naukowo – Turystyczno – Krajoznawczy „Voyage” oraz Instytut Kultury Fizycznej i Turystyki - Częstochowa, 10.04.2014r.

Szanowni Państwo!

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na I-szą Studencką Międzyuczelnianą Konferencje Naukową pod tytułem „Turystyka jako czynnik kształtujący współczesnego człowieka”.

Celem konferencji jest poruszenie zagadnień związanych z szerokim pojęciem „turystyki”,  omówienie rozwoju tej dziedziny na przestrzeni lat oraz przedstawienie perspektyw na przyszłość.  Ciągle rozwijający się ruch turystyczny to nie tylko bardzo istotna gałąź światowej gospodarki, dająca możliwość podjęcia międzynarodowych rozmów dotyczących polityki i kultury, ale to również bardzo istotny czynnik wpływający na każdego z nas . Podróże i związany z nimi ruch turystyczny daje możliwość rozwoju świadomości współczesnego człowieka w wielu dziedzinach życia i nauki. Obecnie turystyka nie posiada tak wielu ograniczeń dla przeciętnego człowieka jak miało to miejsce kilkadziesiąt lat temu. Co więcej podróże stały się dla wielu nieodzownym elementem naszego życia.

Obfitość  problematyki zawartej w tytule naszej konferencji mobilizuje nas – studentów I i II stopnia oraz doktorantów do podjęcia dyskusji na tematy istotne dla turystyki.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje aspekty: społeczno-ekonomiczne, psychologiczne, przyrodnicze, kulturowe oraz fizjologiczne. Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na:

 • Tradycje i historię turystyki w wybranym regionie w Polsce i na świecie,
 • Walory i atrakcje turystyczne wybranych regionów w Polsce i na świecie,
 • Niekonwencjonalne formy przekazu informacji turystycznej przez media, organizacje, stowarzyszenia i indywidualnych podróżników oraz wpływ tego przekazu na promowanie turystyki,
 • Alternatywne formy podróżowania w środowisku studenckim, uwarunkowania odnośnie wyboru destynacji, akomodacji i formy transportu,

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

 •  dr Joanna Rodziewicz – Gruhn
 •  dr Cezary Michalski
 •  dr Joanna Górna
 •  dr hab. Stanisław Czaja
 •  dr hab. Mariusz Rzętała

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

 • Marta Trzcińska
 • Monika Pluta
 • Adrian Stępień
 • Wojciech Lula

  Aktualności

  Data dodania
  5 lutego 2014