I Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Geograficzne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki”

I Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Geograficzne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki” Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS - Lublin, 7 marca 2015 r

Szanowni Państwo,

W imieniu Nieformalnej Grupy Doktorantów „Inicjatywa” funkcjonującej przy Zakładzie Geografii Regionalnej i Turyzmu Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej we współpracy z Samorządem Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w:

I Ogólnopolskiej Konferencji Studencko – Doktoranckiej
„Geograficzne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki”

Konferencja odbędzie się 7 marca 2015 r. (sobota)
na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Konferencja ma na celu rozwijanie studenckiej i doktoranckiej działalności naukowej oraz zaprezentowanie prowadzonych badań własnych przed społecznością młodych naukowców. Jest także okazją do integracji środowiska naukowego przedstawicieli różnych kół naukowych.

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów i doktorantów kierunków: geografia, turystyka i rekreacja, kulturoznawstwo, ekonomia, marketing i zarządzanie oraz przedstawicieli kierunków pokrewnych.

Planowane jest również wydanie publikacji pokonferencyjnej. Artykuły, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w formie monografii recenzowanej (4 pkt KBN – rozdział w monografii naukowej w języku polskim).

Informacje organizacyjne:
Udział w konferencji jest bezpłatny.

inicjatywa-konf@gmail.com

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w naszej Konferencji

Komitet Organizacyjny:
mgr Karolina Skoczylas
mgr Monika Widz
mgr Grzegorz Iwanicki
mgr Bartosz Skrzypek

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    5 marca 2015