Gospodarka przestrzenna - rekrutacja na studia II stopnia

Informujemy, że do 14 lutego 2020 roku trwa internetowa rejestracja kandydatów na studia magisterskie na kierunku Gospodarka przestrzenna.

Studia skierowane są do absolwentów studiów inżynierskich pierwszego i drugiego stopnia, kierunków: gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka, geodezja. Studia trwają 1,5 roku i rozpoczynają się od semestru letniego. Postepowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów (w przypadku identycznych ocen o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu).

Studia wpisują się w zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu planowania przestrzennego i wspomagania rozwoju regionalnego. Stwarzają studentom możliwości rozwoju warsztatu planistycznego oraz kompetencji analitycznych i myślenia strategicznego. Dają sposobność realizacji badań nad różnymi aspektami zarządzania przestrzenią. Potencjalne miejsca pracy absolwentów to jednostki administracji samorządowej, inne instytucje publiczne związane z gospodarką przestrzenną, instytucje i organizacje działające na rzecz wspomagania rozwoju, pracownie planistyczne i projektowe.

Proponowane specjalności:

 • Polityka przestrzenna i urbanistyka. Specjalność ukierunkowana jest na poznawanie instrumentów gospodarowania przestrzenią, a w szczególności na kreowanie i przekształcanie środowiska miejskiego.
 • Gospodarka regionalna. Specjalność przygotowuje studentów do projektowania rozwoju regionalnego w aspekcie przestrzennym.

Przykładowe przedmioty:

 • Samorząd i gospodarka w jednostce terytorialnej
 • GIS i podstawy geodezji
 • Ekonomia przestrzenna
 • Geomonitoring i środowisko przyrodnicze
 • Przestrzeń społeczno-ekonomiczna Europy i samorząd terytorialny w UE
 • Zaawansowane techniki informatyczne w rozwoju regionalnym
 • Projektowanie terenów miejskich i wiejskich
 • Ochrona zabytków i wartości kulturowych

Szerszy opis studiów znajduje się pod linkiem: gospodarka przestrzenna

  Aktualności

  Autor
  Hanna Bytniewska
  Data dodania
  21 stycznia 2020