GISday to ogólnoświatowe święto obchodzone corocznie 17 listopada przez użytkowników i entuzjastów systemów informacji geograficznej (GIS). Tegoroczne wydarzenie zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków GeoIT przybrało formę prelekcji, na których zostanie przybliżone zastosowanie technologii GIS w różnych dziedzinach naukowych. Prelekcje oraz warsztaty zaplanowane są w formie zdalnej. Wydarzenie to jest skierowane przede wszystkim do uczniów szkół średnich, studentów i jednostek instytucyjnych, które wykorzystują systemy informacji geograficznej we własnej działalności.

Program GISday 2021 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (17.11.2021)

Rozkład godzinowy zostanie podany w ciągu najbliższych dni.
Wydarzenie będzie transmitowane przez kanał YouTube Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków Geo IT UMCS (link). 

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie wydarzenia na portalu Facebook (link). 

Prelekcje

 • „Projekt Polegli1939 jako przykład wykorzystania web-GIS i danych crowdsourcingowych w badaniach historyczno-wojskowych” - dr Mateusz Zawadzki

 • „John Snow – od epidemii do GIS” - dr hab. Leszek Gawrysiak

 • „Wyzwania algorytmizacji rzutowania położenia pojazdów na podstawie danych GNSS i tras przejazdu z wybranych modeli sieci drogowej" - dr Jakub Kuna

 • „Standardy i normy w informacji geograficznej” - dr Bartłomiej Bielawski

 • „Machine learning i artificial intelligence. O co właściwie w tym chodzi?” - mgr inż. Filip Begiełło

 • „Czym jest GIS w Polsce - pamiętnik doświadczeń” - Paweł Gajewski - GIS Support

 • „Ogólnodostępny interfejs PolaMap dla QGIS” - Grzegorz Krzywicki - GIAP

Warsztaty

 • Tworzenie gry komputerowej ,,Flappy Bird" w silniku Unity:
  Unity jako intuicyjny i wszechstronny silnik do tworzenia gier pozwoli na stworzenie kultowej gry "Flappy Bird". Ten warsztat będzie obejmował obsługę Unity, tworzenie obiektu, komponentów czy skryptu.
 • Podstawy programowania w języku Python - ,,Wisielec":
  Język Python to dynamicznie interpretowany język programowania zawierający najlepsze rozwiązania i intencje innych języków programowania. Do największych zalet stosowania tego języka należą interaktywność, klarowność i czytelność kodu źródłowego.

Partnerzy wydarzenia

Patroni medialni

  Aktualności

  Data dodania
  15 listopada 2021