Fundusze norweskie i EOG – pierwsze nabory

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania z informacjami o naborze wniosków na projekty transgraniczne i ponadnarodowe w ramach Funduszu Współpracy Regionalnej (Fundusze Norweskie i EOG).

Fundusz wspiera współpracę transgraniczną i ponadnarodową między państwami- darczyńcami (Islandia, Norwegia, Liechtenstein), 16 państwami beneficjentami Funduszu Norweskiego i EOG oraz 10 państwami nie będącymi członkami UE (Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Mołdawia, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja i Ukraina). Kwota wsparcia dla 1 projektu wynosi minimum 1 mln euro.

Tematyka proponowanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów:

 -  innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;
 -  włączanie społeczne, zatrudnienie,
 -  środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna,
 -  kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre rządzenie, podstawowe prawa i wolności,
 -  sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Termin składania wniosków w pierwszym naborze - do 1 lipca 2018 roku.

Szczegółowe informacje

W drugiej połowie br. ogłoszone zostaną także pierwsze konkursy w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG. Planowane obszary programowe będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne, poza programami „godna praca” i „społeczeństwo obywatelskie”, które będą zarządzane bezpośrednio przez darczyńców.

Planowane programy obejmują następujące komponenty: 

 - badania,
- edukacja,
 - dialog społeczny – godna praca,
-  rozwój lokalny,
 - zdrowie,
- środowisko, energia i zmiany klimatu,
- klimat,
 - kultura,
- społeczeństwo obywatelskie,
 - sprawiedliwość,
- sprawy wewnętrzne

Szczegółowe informacje

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    2 marca 2018