Dzień Ziemi 2021 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Światowy Dzień Ziemi jest największym świętem ekologicznym, obchodzonym od 1970 r. na całym świecie, obecnie w ponad 190 krajach. Już po raz 13 odbędzie się na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Głównym jego celem jest budowanie świadomości wśród społeczeństw, jak kruchy jest ekosystem Ziemi oraz propagowanie właściwych postaw ekologicznych.

Przywróć naszą ziemię – hasło na świecie

Dzień Ziemi z UMCS 2021 – "W rytmie cyklów żywiołów natury"

 Będzie to wydarzenie o randze ponadregionalnej, w którym w poprzednich latach uczestniczyło około tysiąca osób, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego województwa lubelskiego. W związku z pandemią koronawirusa i związanymi z nią obostrzeniami dotyczącymi organizacji spotkań, planujemy przeprowadzić obchody święta Dnia Ziemi z UMCS w formie innej niż dotychczas.

 Celami imprezy będą:

-  edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, traktowania przyrody jako naszego wspólnego dobra

-        przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska podczas organizowanych wykładów, prelekcji, warsztatów,

-        promowanie postaw proekologicznych (prośrodowiskowych)

-         uwrażliwianie odbiorców ukierunkowane na aktywne działania (zmiana nawyków) mające na celu poprawę jakości środowiska oraz ograniczenie przyczyn zmian klimatycznych.

 Ziemia jest naszym jedynym domem należy o niej myśleć nie jednego dnia, a każdego dnia.

Zamieniamy imprezę 1 dniową na akcję wielomiesięczną. Dzień Ziemi na UMCS będzie trwał od kwietnia do października.

Efektem tego będzie rozproszenie grup uczestników wydarzenia. W związku z tym nie dojdzie do jednorazowego spotkania kilkuset osób na naszym Wydziale, a zajęcia zyskają na atrakcyjności. Forma obchodów Dnia Ziemi z UMCS w każdym miesiącu będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej.

 Koncepcja projektu zakłada organizację i realizację kilkudziesięciu działań w ciągu pięciu miesięcy w różnych formach (zdalnych i stacjonarnych oraz wyjazdowych).

Projekt Dni Ziemi na UMCS otrzymał wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 Nowym elementem Dnia Ziemi z UMCS oprócz zajęć będą wyjazdy terenowe do obszarów Parków Narodowych, Krajobrazowych oraz Zakładów, które w praktyce chronią środowisko oraz zwiększają recykling odpadów.

Będą one nagrodą dla klas, które wygrają w organizowanych przez nas konkursach.

W ciągu kolejnych czterech miesięcy (bez lipca i sierpnia) będą organizowane prelekcje, warsztaty, wystawy, debaty, konkursy dla uczniów szkół podstawowych i średnich w formie zdalnej i tradycyjnej na następujące tematy przewodnie:

1. Woda – źródło życia i deficytowy surowiec - maj

2. Ochrona przyrody i krajobrazu, bioróżnorodność - czerwiec

3. Zasoby Ziemi – wykorzystanie i ochrona przed odpadami – wrzesień

4. Klimat, powietrze i energia odnawialna - październik

 

Znacząca cześć zajęć z uczniami zostanie przeprowadzona na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie (wykłady, debaty, prelekcje, pokazy, warsztaty) w formie on-line lub tradycyjnej.

W tym momencie planujemy zajęcia i wykłady on-line.

Preferować będziemy realizację spotkań, zajęć, prelekcji, pokazów, gier, konkursów, warsztatów w formie tradycyjnej; stacjonarnej i terenowej.

Obchody rozpoczną się 22.04.2021 r. g. 17.15.  wykładem Pana dr hab. Przemysława Mroczka na temat plastiku tytuł wykładu „Epoka plastiku”.

Link do wydarzenia: tutaj.

 Wykład organizowany będzie wspólnie z partnerem imprezy Oddziałem Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Szczegóły dalszych wydarzeń będą opublikowane wkótce.

Do zobaczenia.

 

    Aktualności

    Autor
    Aleksandra Kiewel
    Data dodania
    21 kwietnia 2021