Dr Dagmara Kociuba w pracach nad Strategią Lublin 2030

W dnach 1-2 grudnia 2021 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu nowej Strategii Lublin 2030. W debacie tematycznej poświęconej Lublinowi metropolitalnemu panelistką była dr Dagmara Kociuba z Katedry Gospodarki Przestrzennej UMCS. W panelu uczestniczyli ponadto p. Radosław Guz - Dyrektor Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, p. Piotr Turowski - Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta Lubartów, a dyskusję moderował p. Krzysztof Stanowski - Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Lublin.

Debaty miały na celu przybliżenie mieszkańcom i mieszkankom Lublina treści Strategii oraz pogłębioną dyskusję w ramach wyodrębnionych w dokumencie obszarów rozwojowych. Podczas debaty w obszarze „Lublin metropolitalny” rozmawiano o roli Lublina jako lidera Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i kwestiach współpracy międzygminnej w kontekście budowania Metropolii Lublin 2030. Ponadto dyskutowano o wzmacnianiu funkcji metropolitalnych Lublina w układach ponadregionalnych i sposobach jak to osiągnąć.

Dr Dagmara Kociuba od początku jest włączona w prace nad nową strategią rozwoju Lublina. Była liderką Tematycznej Grupy Roboczej „Metropolia”. Efekty prac grupy znalazły odzwierciedlenie w wydzieleniu obszaru „Lublin metropolitalny”, jako jednego z pięciu wiodących dla rozwoju miasta w perspektywie roku 2030. 

Kolejnym etapem konsultacji społecznych projektu Strategii będzie wysłuchanie publiczne, które odbędzie się w formule on-line w dniach 9, 10 i 11 grudnia. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do 20 grudnia.

Link do Strategii Lublin 2030

Link do agendy

Link do transmisji debaty

    Aktualności

    Data dodania
    7 grudnia 2021