Dr Andrzej Jakubowski laureatem stypendium CBRF 2022

Miło nam poinformować, że dr Andrzej Jakubowski (Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej) otrzymał prestiżowe stypendium Cross-Border Research Fellowship 2022 przyznane przez Border Policy Research Institute (Stany Zjednoczone) oraz 21st Century Borders Research Program at the Centre for Global Studies (Kanada).

W trakcie pobytu w dwóch ośrodkach goszczących (Western Washington University, Stany Zjednoczone oraz University of Victoria, Kanada) dr Jakubowski prowadzić będzie badania nad kształtowaniem się transgranicznych obszarów funkcjonalnych na pograniczu amerykańsko-kanadyjskim.

Projekt ma na celu określeniena przykładzie regionu Cascadia (Cascadia Innovation Corridor), jaką rolę w rozwoju współczesnych transgranicznych ekosystemów innowacji odgrywają powiązania wirtualne. W trakcie badań analizie poddana zostanie ewolucja i skala cyfrowych powiązań funkcjonalnych w regionie transgranicznym Cascadia w zestawieniu z bardziej tradycyjnymi (fizycznymi) formami powiązań transgranicznych, przede wszystkim przepływami osób, towarów i usług. Badanie ma dać odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu transgraniczne powiązania w przestrzeni cyfrowej są w stanie zastąpić przepływy transgraniczne w przestrzeni geograficznej.

Więcej informacji:

Border Policy Research Institute (link)
Borders in Globalization (link). 
Centre for Global Studies at the University of Victoria - (link).

    Aktualności

    Data dodania
    28 marca 2022