Arktyka jako przedmiot badań społecznych - prelekcja prof. Łuszczuka w ramach PTG

Już w najbliższy czwartek (15 kwietnia br.) o godz. 17.15 zapraszamy na kolejny odczyt organizowany w ramach cotygodniowych wykładów przygotowanych przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Prelegentem będzie dr hab. Michał Łuszczuk prof. UMCS, który wygłosi wykład pt. „Arktyka jako przedmiot badań nauk społecznych”.

 

Tematyka prelekcji: Arktyka przez stulecia była obszarem rywalizacji odkrywców, myśliwych oraz kupców. Następnie stała się obiektem i areną badań naukowych. Jednocześnie z powodu swej niedostępności, ekstremalnych warunków geograficznych i klimatycznych Daleka Północ aż do połowy XX wieku znajdowała się niejako „na uboczu świata". Obecnie, w XXI wieku międzynarodowe znaczenie Arktyki staje się bezprecedensowo wysokie.

W Polsce – gdzie badania polarne zostały rozpropagowane przez dwóch wybitnych badaczy o szerokich zainteresowaniach naukowych w obrębie nauk o ziemi: Henryka Arctowskiego i Antoniego Bolesława Dobrowolskiego, a następnie rozwijane głównie na Svalbardzie przez badaczy z kręgu nauk przyrodniczych – często zapomina się o „ludzkim obliczu" Arktyki. Celem prelekcji jest przedstawienie zakresu współczesnych badań arktycznych w obrębie nauk społecznych, w tym przede wszystkim z perspektywy geografii społeczno-ekonomicznej.

 

Prelegent: Michał Łuszczuk – doktor habilitowany nauk społecznych, prof. UMCS, zatrudniony w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu UMCS w Lublinie. Jest wiceprzewodniczącym Komitetu Badań Polarnych PAN oraz członkiem Rady International Arctic Social Studies Association. Jego zainteresowania badawcze obejmują geopolitykę regionów polarnych, społeczno-ekonomiczną adaptację do zmian klimatu w Arktyce, historię polskich badań polarnych i politykę polarna Polski, jak również turystykę w regionach polarnych.

 

Aby wziąć udział w prelekcji, wystarczy wejść na stronę z transmisją on-line, kliknij -> tutaj.  Zapraszamy!

 

 

 

    Aktualności

    Autor
    Aleksandra Kiewel
    Data dodania
    14 kwietnia 2021