Absolwentki Wydziału nagrodzone za prace związane z rozwojem Lublina

29 grudnia 2020 r. odbyło się wręczenie nagród Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta. Nagrodzone zostały dwie absolwentki Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Mamy przyjemność poinformować o kolejnych sukcesach naszych absolwentów.

Pani Karolina Czyż, absolwentka kierunku Geoinformatyka, została Laureatką Nagrody Głównej Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta. Praca pt. „Wykorzystanie GIS do oceny dostępności komunikacyjnej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”, napisana została pod kierunkiem dr. hab. Waldemara Kociuby, prof. UMCS.

Pani Aleksandra Wachowicz, absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna, znalazła się w gronie wyróznionych Laureatów Konkursu na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta za pracę pt. „Implementacja koncepcji Child Friendly City na przykładzie Gdyni i Lublina”, napisaną pod kierunkiem dr Dagmary Kociuby.

fot. lublin.eu

Na zdjęciu Pani Aleksandra Wachowicz i Pani Karolina Czyż  podczas wręczania nagród.

Serdecznie gratulujemy laureatkom i ich promotorom!

    Aktualności

    Autor
    Hanna Bytniewska
    Data dodania
    13 stycznia 2021