Absolwentki naszego Wydziału laureatkami Konkursu ERSA

Pani mgr inż. Małgorzata Cieszyńska (Maj) oraz Pani mgr inż. Klauda Wajs, absolwentki kierunku gospodarka przestrzenna II stopnia, zostały wyróżnione w I edycji konkursu European Regional Science Association - Polish Section na najlepszą pracę z zakresu regionalistyki w grupie prac magisterskich.

Pani mgr inż. Małgorzata Cieszyńska (Maj) otrzymała III nagrodę za pracę magisterską pt. "Walkable city – projektowanie uniwersalne w teorii i praktyce", natomiast pani mgr inż. Klaudia Wajs zdobyła wyróżnienie za pracę pt. "Implementacja koncepcji eco-city na przykładzie Lublina i Krakowa". Obie prace zostały napisane pod kierunkiem dr Dagmary Kociuby (Katedra Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej). 

Gratulujemy laureatkom oraz Pani dr Dagmarze Kociubie!

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są tutaj.

    Aktualności

    Data dodania
    23 listopada 2021