Absolutoria 2015

Zapraszamy studentów ostatnich roczników studiów do udziału w uroczystościach absolutoryjnych, które odbędą się na zakończenie roku akademickiego 2014/2015.

Wyjątkowy i niezapomniany – taki właśnie powinien być dzień, w którym studenci kończą długi okres studiów i rozpoczynają nową drogę życia. Organizowane na koniec roku akademickiego Absolutoria stwarzają studentom   możliwość do symbolicznego i na długo zapadającego w pamięć ukończenia nauki na UMCS. 

Absolutoria to uroczystości, odbywające się na Auli Uniwersyteckiej podczas których ubrani w togi i birety studenci kończą swą edukację, żegnając się z Władzami Uczelni, wykładowcami oraz kolegami i koleżankami ze studiów.

Udział w imprezach biorą także zaproszeni przez uczestników goście (rodziny i znajomi).  W trakcie Absolutoriów najlepsi studenci z poszczególnych Wydziałów zostają wyróżnieni przez Władze Dziekańskie. Uroczystości mają podniosły, przepełnione są chwilami zarówno radości jak również wzruszeń.

Dzięki nim zakończenie studiów na Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej nie ogranicza się tylko do obrony pracy licencjackiej czy magisterskiej i odebrania dyplomu z dziekanatu.


Udział w uroczystościach mogą wziąć studenci ostatnich lat studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych - wszystkich kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Koszt udziału w Absolutoriach wynosi 60 zł.

Absolutoria to symboliczne zakończenie studiów, dlatego też mogą wziąć w nich udział nie tylko osoby, które już ukończyły studia ale wszyscy studenci ostatniego roku studiów niezależnie czy zostały im jeszcze jakieś egzaminy lub obrona pracy.

Informujemy, że zapisy na tegoroczne uroczystości ruszą 15 marca 2015 i potrwają do 30 kwietnia.

Zapisy odbywają się u starostów poszczególnych lat i kierunków studiów oraz u koordynatora Absolutoriów ze strony Fundacji Absolwentów UMCS.

Uroczystości będą odbywały się w piątki (godz. 15.30) oraz soboty (godz. 10.00). Ostateczny harmonogram imprez dla poszczególnych Wydziałów zostanie podany po jego akceptacji ze strony Władz Uczelni.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    4 marca 2015