„Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”

Przekazujemy informację na temat konkursu organizowanego przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej zaprasza studentów i absolwentów architektury i architektury krajobrazu oraz kierunków pokrewnych do udziału w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-krajobrazowym pt. „HRUBIESZOWSKI DOM I OGRÓD Z KLIMATEM”.

Konkurs skierowany jest do studentów architektury, architektury krajobrazu oraz kierunków pokrewnych oraz absolwentów tych kierunków, którzy skończyli studia nie wcześniej niż w roku akademickim 2020/2021 albo skończyli lub skończą studia w 2023 r. Udział w konkursie można wziąć indywidualnie albo zespołowo. Organizatorzy zachęcają do udziału zespoły interdyscyplinarne, które połączą studentów architektury, architektury krajobrazu oraz inżynierii lądowej, budownictwa, architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego, ogrodnictwa, sztuka ogrodowej, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska.

Projekt konkursowy powinien być spójną koncepcją podkreślającą związki między domem, ogrodem, człowiekiem i krajobrazem. Czekamy na propozycje rozwiązań uwzględniających mitygację i adaptację do zmian klimatu, przyjaznych dla środowiska, jednocześnie wpisujących się w tożsamość kulturową, krajobraz i lokalny „klimat” małego miasta, która będzie wykorzystywać tradycyjne, jak i współczesne technologie ekologiczne.  
PRACA KONKURSOWA powinna być zaprezentowana na dwóch planszach formatu 50×70 cm (układ poziomy) w formatach pdf (200 dpi) i jpg (1417×1984 px), które wraz z opisem i dokumentami zgłoszeniowymi należy dostarczyć elektronicznie wyłącznie przez udostępnione przez Organizatora linki do dnia 12.06.2023 do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje o Konkursie są tutaj.

    Aktualności

    Data dodania
    28 marca 2023