Wizyta żołnierzy WOT

W dn. 22.11.2022 Wydział odwiedzili żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy przedstawili prelekcję na temat celów, zasad i działalności WOT studentom kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe. Dziękujemy bardzo za organizację prelekcji.

Fot. M. Zembrzycki

 

    Aktualności

    Data dodania
    24 listopada 2022