Prezentacja projektu dla Władz Kocka

9 czerwca w Urzędzie Miasta Kock odbyła się prezentacja projektu zagospodarowania terenu położnego przy alei Wojska Polskiego w Kocku, opracowanego przez Studenckie Koło Naukowe Planistów "SmartCity” pod kierunkiem dr Dagmary Kociuby. W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz miasta Kock pan Tomasz Futera, Kierownik Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej i Lokalowej pan Marek Przystupa, Przewodniczący Rady Gminy pan Janusz Bilski, pani Danuta Bilska wraz z uczniami ósmej klasy Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kleeberga w Kocku, a także Sołtys pani Anna Nicpoń.

Po oficjalnym powitaniu odbyła się prezentacja projektu zagospodarowania terenu, którą poprowadziła Weronika Dajek, koordynatorka projektu jak również mieszkanka Kocka. W drugiej części inż. Konrad Pucek zaprezentował wizualizacje rozwiązań projektowych, które pozwoliły uczestnikom spotkania na dokładniejsze zapoznanie się z projektem.

Po prezentacji odbyła się dyskusja. Głos zabrał pan Burmistrz Marek Przystupa, przewodniczący Rady Gminy pan Janusz Bilski, mieszkańcy Kocka oraz młodzież szkolna. Pojawiły się nowe pomysły mogące udoskonalić projekt. Na koniec władze złożyły podziękowania na ręce dr Dagmary Kociuby, a członkowie zespołu projektowego w składzie: Weronika Dajek, inż. Patrycja Adamczyk, inż. Konrad Pucek, inż. Jakub Burdzy, Patryk Pawluczuk, Marta Piesta, Anna Puchacz, Weronika Szymanek, Rafał Burek otrzymali upominki. 

Kolejnym punktem wydarzenia był spacer po centrum Kocka oraz zwiedzanie pałacu Jabłonowskich i interaktywnego Muzeum Historii Kocka, który prowadziły Panie Marta Kozak oraz Klaudia Kutnik. Ostatnim etapem był spacer na Podgóry, będące częścią obszaru Natura 2000 ,,Dolny Wieprz”.

Obecnie trwają prace nad ostateczną wersją projektu.

    Aktualności

    Data dodania
    13 czerwca 2022